Istniejemy od 14.07.1959 r.  Przez ponad 50 lat zarządzamy największym zasobem nieruchomości w Będzinie. Jesteśmy jedną z większych spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego. Tak długi okres funkcjonowania na rynku pozwolił na zdobycie doświadczenia w tak odpowiedzialnej działalności jaką jest zarządzanie nieruchomościami. Spółdzielnia dysponuje wysokowykwalifikowaną kadrą zarządzającą. Wszyscy członkowie zarządu posiadają licencję zarządcy nieruchomości. Ponadto główny księgowy oraz kierownik działu finansowo -  księgowego posiadają certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Wszyscy pracownicy spółdzielni są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, wykładach. 

Administrowanie zasobami spółdzielnia wykonuje za pośrednictwem administracji usytuowanych na każdym z osiedli. W dni wolne od pracy dyżur pełni administracja osiedla Syberka. 

W skład naszych zasobów wchodzi 131 budynków mieszkalnych, w których znajduje się   7 037 mieszkań, 10 budynków handlowo - usługowych oraz 35 budynków garażowych. Pierwsze spółdzielcze osiedle mieszkaniowe powstało na terenie dawnego dworu gzichowskiego obok zabytkowego parku i pałacyku przyjmując nazwę Gzichów. Najstarsze budynki powstały w 1962 r. przy ulicy Partyzantów na osiedlu Gzichów oraz przy ulicy Kasprzaka na osiedlu Syberka , najmłodsze – w 1994 r. przy ulicy Królowej Jadwigi na osiedlu Zamkowym. 

W celu podwyższenia standardu obsługi mieszkańców godziny pracy spółdzielni są dostosowane do ich potrzeb.  

 

ADM Syberka
ul. Zwycięstwa 12
tel. 32 267 37 71 wew. 15
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur całodobowy (24/7)

Dział Eksploatacji
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel./Fax  32 267 57 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 159
Dział rozliczeń wody wewn. 161
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 140
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 144

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dominika Kopeć
iodo@smwspolnota.pl

KRD

List nominacyjny

Laur Spółdzielczości

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012