O nas

 Istniejemy od 14.07.1959 r.  Przez ponad 50 lat zarządzamy największym zasobem nieruchomości w Będzinie. Jesteśmy jedną z większych spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego. Tak długi okres funkcjonowania na rynku pozwolił na zdobycie doświadczenia w tak odpowiedzialnej działalności jaką jest zarządzanie nieruchomościami. Spółdzielnia dysponuje wysokowykwalifikowaną kadrą zarządzającą. Wszyscy członkowie zarządu posiadają licencję zarządcy nieruchomości. Ponadto główny księgowy oraz kierownik działu finansowo -  księgowego posiadają certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Wszyscy pracownicy spółdzielni są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, wykładach. 

Administrowanie zasobami spółdzielnia wykonuje za pośrednictwem administracji usytuowanych na każdym z osiedli. W dni wolne od pracy dyżur pełni administracja osiedla Syberka. 

W skład naszych zasobów wchodzi 131 budynków mieszkalnych, w których znajduje się   7 037 mieszkań, 10 budynków handlowo - usługowych oraz 35 budynków garażowych. Pierwsze spółdzielcze osiedle mieszkaniowe powstało na terenie dawnego dworu gzichowskiego obok zabytkowego parku i pałacyku przyjmując nazwę Gzichów. Najstarsze budynki powstały w 1962 r. przy ulicy Partyzantów na osiedlu Gzichów oraz przy ulicy Kasprzaka na osiedlu Syberka , najmłodsze – w 1994 r. przy ulicy Królowej Jadwigi na osiedlu Zamkowym. 

W celu podwyższenia standardu obsługi mieszkańców godziny pracy spółdzielni są dostosowane do ich potrzeb.