Informacja

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Raport z konsultacji społecznych w związku z ubieganiem się Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie o dofinansowanie inwestycji

Raport z konsultacji społecznych w związku z ubieganiem się Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z elewacji i dachów 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Mieszka I 8, Grunwaldzkiej 1, Grunwaldzkiej 5, Bolesława Chrobrego 1, Bolesława Chrobrego 7, Bolesława Chrobrego 14, Bolesława Chrobrego 16, Bursztynowej 7, Turniejowej 2 oraz termoizolacji budynków, przewidzianej do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji oraz wymianę uwag na temat zamierzonej inwestycji.

Z projektem można było zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie, w dniach 07.05.2020 r. – 22.05.2020 r.

Uwagi i opinie można było zgłaszać:

w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

w formie papierowej na adres: 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 12.

 

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych w tym temacie nie było żadnych telefonów i zgłoszeń w formie elektronicznej i papierowej.

Pięć osób fizycznych zwróciło się telefonicznie o przedstawienie bliższych informacji o projekcie. Po uzyskaniu wyczerpujących wyjaśnień, każda z tych osób wyraziła poparcie dla planowanego do realizacji zadania.

 

Konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie o dofinansowanie inwestycji

 

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, iż z dniem 07.05.2020 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Będzinie o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z elewacji i dachów 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz termoizolacji tych budynków.

Budynki są zlokalizowane w Będzinie pod następującymi adresami:  

 • Mieszka I 8
 • Grunwaldzka 1
 • Grunwaldzka 5
 • Bolesława Chrobrego 1
 • Bolesława Chrobrego 7
 • Bolesława Chrobrego 14
 • Bolesława Chrobrego 16
 • Bursztynowa 7
 • Turniejowa 2

Inwestycja jest przewidziana do zgłoszenia w zakresie projektu "Demontaż,  transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 9 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Mieszka I 8, Grunwaldzkiej 1, Grunwaldzkiej 5, Bolesława Chrobrego 1, Bolesława Chrobrego 7, Bolesława Chrobrego 14, Bolesława Chrobrego 16, Bursztynowej 7, Turniejowej 2” możliwego do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwagi opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia 22.05.2020 r.

Z projektem można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie w godzinach pracy biura.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

1. w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. w formie papierowej na adres 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 12.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefoniczne: 32 267 57 58 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni. 

Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia 22.05.2020 r. tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

Informacja o rachunkach bankowych

 

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2020 r. wszelkiego rodzaju wpłaty ( za wykonanie usług, zaświadczenia, spuszczenie wody itp. ) należy dokonywać w placówkach bankowych lub innych na rachunek spółdzielni o numerach:

 

PKO BP                          34 1020 2498 0000 8402 0019 1288 

lub

Bank Spółdzielczy        80 8438 0001 0019 1489 2035 0001

 

Zarząd SM „Wspólnota”

Dodatek mieszkaniowy

 Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) istnieje mozliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, który przysługuje:

 • NAJEMCOM oraz PODNAJEMCOM,

 • OSOBOM, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ SPÓŁDZIELCZE PRAWA DO LOKALI,

 • WŁAŚCICIELOM,

 • INNYM OSOBOM MAJĄCYM TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU,

 • OSOBOM ZAJMUJĄCYM LOKAL BEZ TYTUŁU PRAWNEGO, OCZEKUJĄCYM NA PRZYSŁUGUJĄCY IM LOKAL ZAMIENNY,

  osiągającym niskie dochody i nie będącym w stanie samodzielnie opłacać wydatków na mieszkanie.

   

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego średni miesięczny dochód brutto na osobę, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest nie większy niż:

 

1 540,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

1 100,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

 (175 % i 125 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" w dn. 01.03.2015)

  

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:

45,50 m² dla 1 osoby

52,00 m² dla 2 osób

58,50 m² dla 3 osób

71,50 m² dla 4 osób

84,50 m² dla 5 osób

91,00 m² dla 6 osób.

 

PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK NIE MAJĄ ZNACZENIA DOTYCHCZASOWE ZALEGŁOŚCI W REGULOWANIU OPŁAT ZA LOKAL

Wnioski (dostępne również w Spółdzielni) składa się w Urzędzie Miasta.

 

 

 

Więcej artykułów…

ADM Syberka
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur w godzinach popołudniowych
i nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58
Fax  32 267 54 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 59
Dział rozliczeń wody wewn. 61
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

Inspektor Ochrony danych Osobowych
Aneta Socha 
iodo@smwspolnota.pl

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Laur Spółdzielczości

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012