Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

zawiadomienie

Zaproszenie do złożenia oferty

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNOTA” 42 -500 BĘDZIN, UL. ZWYCIĘSTWA 12

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYMIANĘ JEDNEGO PIONU CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJA ORAZ PIONU KANALIZACYJNEGO W BUDYNKU PRZY UL. PRZYJAŹNI 8 W BĘDZINIE.

 

Budynek przy ul Przyjaźni 8 – posiada 9 pięter.

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT:

 1. Rozebranie części ścianek murowanych stanowiących zabudowę szachtów, w którym zlokalizowany jest pion - celem stworzenia dostępu dla wymienianych rur.

 2. Wymiana pionów ciepłej, zimnej wody wraz z pionem cyrkulacyjnym na PP wraz z rozpięciem – od starego pionu i ponownym podpięciem poszczególnych mieszkań do nowego pionu.

 3. Wymiana pionu kanalizacyjnego na PCV z rozpięciem – od starego pionu i ponownym podpięciem poszczególnych mieszkań do nowego pionu

 4. Zamurowane wraz z otynkowaniem fragmentów ścianek (rozebranych w pkt 1.) stanowiących obudowę szachtów instalacyjnych.

 5. Roboty dodatkowe, które mogą zaistnieć podczas prowadzonych robót: demontaż wanien i muszli ustępowych, demontaż i ponowny montaż drzwiczek rewizyjnych do wodomierzy.

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W CELU WYBORU WYKONAWCY ROBÓT

Planowany termin rozpoczęcia robót: od 25.05.2019 r.

Termin wykonania zamówienia do 25.06.2019 r.

Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1. Oferta winna zawierać: Podstawy cenotwórcze - stawkę roboczogodziny wraz z kosztami pośrednimi i zyskiem oraz wskazaniem cen materiałów i sprzętu np. „Sekocenbud” – za I kw. 2019 r. – ceny minimalne, ewentualnie średnie lub maksymalne oraz wskazanie cennika np. KNR, lub inny, który będzie służył do sporządzenia wyceny powykonawczej z tytułu zrealizowanych robót.

 2. Przewiduje się, że ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym – rozliczenie kosztorysem powykonawczym

 3. Wybór oferty przez komisję przetargową jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej

 2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12, sekretariat p. nr 3.

 3. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Termin składania ofert: do 14 maja 2019 r - do godz. 15 00

 5. Wyłonienie Wykonawcy robót nastąpi do 16 maja 2019 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Informacje w sprawie prowadzonego postępowania oraz w sprawie przygotowania oferty można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12 - tel. (32) 267 57 58 wew. 41 w godz. 8.00 do 12.00 lub w przypadku potrzeby dokonania oględzin miejsca wykonywania robót prosimy o kontakt z Administracja Osiedla „Warpie” w Będzinie
ul. Andersa 10, tel. 0 32 267 71 71

Dodatek mieszkaniowy

 Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) istnieje mozliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, który przysługuje:

 • NAJEMCOM oraz PODNAJEMCOM,

 • OSOBOM, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ SPÓŁDZIELCZE PRAWA DO LOKALI,

 • WŁAŚCICIELOM,

 • INNYM OSOBOM MAJĄCYM TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU,

 • OSOBOM ZAJMUJĄCYM LOKAL BEZ TYTUŁU PRAWNEGO, OCZEKUJĄCYM NA PRZYSŁUGUJĄCY IM LOKAL ZAMIENNY,

  osiągającym niskie dochody i nie będącym w stanie samodzielnie opłacać wydatków na mieszkanie.

   

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego średni miesięczny dochód brutto na osobę, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest nie większy niż:

 

1 540,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

1 100,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

 (175 % i 125 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" w dn. 01.03.2015)

  

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:

45,50 m² dla 1 osoby

52,00 m² dla 2 osób

58,50 m² dla 3 osób

71,50 m² dla 4 osób

84,50 m² dla 5 osób

91,00 m² dla 6 osób.

 

PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK NIE MAJĄ ZNACZENIA DOTYCHCZASOWE ZALEGŁOŚCI W REGULOWANIU OPŁAT ZA LOKAL

Wnioski (dostępne również w Spółdzielni) składa się w Urzędzie Miasta.

 

 

 

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" w Będzinie oferuje usługi związane z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, takie jak:

 

 • Prowadzenie księgowości dla wspólnot mieszkaniowych

Ewidencja księgowa i pozaksięgowa kosztów i przychodów nieruchomości

Roczne rozliczenie wspólnoty

Rozliczenia podatkowe

 

 • Pogotowie techniczne

Całodobowy dyżur

Gwarancja bezzwłocznego usuwania awarii

 

 • Usługi prawne dla wspólnot

Windykacja należności

Sporządzanie pozwów i pism procesowych

Zastępstwo procesowe

Opracowanie uchwał i regulaminów

 

 • Utrzymanie czystości w nieruchomościach

 • Utrzymanie terenów zielonych

 • Obsługa zebrań rocznych

 • Reprezentowanie wspólnot

 • Pomoc w zawieraniu umów z dostawcami mediów

 • Pomoc w zawieraniu umów o ubezpieczenie nieruchomości

  

GWARANTUJEMY:

 • konkurencyjne ceny usług

 • solidność popartą ponad 50-letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami

 • sprawność obsługi

 • wysoką jakość usług ze względu na wysokie kwalifikacje pracowników zajmujących się obsługą wspólnoty poparte licencjami zarządcy nieruchomości, certyfikatami upoważniającymi do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnieniami budowlanymi i.in.)

 • ścisłą współpracę z zarządem wspólnoty

 • dopasowanie usług do potrzeb wspólnoty – możliwość zawarcia umowy na wykonanie konkretnego rodzaju usług lub kompleksowe świadczenie usług zarządzania nieruchomościami

 

 

 

 

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek  7.00 - 16.00

Wtorek          7.00 - 15.00

Środa            7.00 - 15.00

Czwartek       7.00 - 15.00

Piątek           7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

KLUB RYTM

ul. Zwycięstwa 12

tel. 32 267 80 45

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

tel. 509 449 485

ADM Warpie

tel. 509 449 485

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

KIGN

Puls Biznesu

nagroda