Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony.

 

Spółdzielnia stawia do przetargu w formie wyboru ofert lokal mieszkalny:

w celu zawarcia notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu.

 

 

1. przy ul. Skalskiego 5/135 o pow. użyt. 38,68 m2 2 p.+ k.

Cena wywoławcza wynosi 85 328,00 zł

 

 

Pisemne oferty z podaniem proponowanej ceny prosimy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni (sekretariat pok. nr 3) 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 w terminie do 26.11.2019 r. w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg”. Złożona oferta pod rygorem nieważności musi być zgodna z „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego”

Ustala się wadium w wys. 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto

48 1020 2498 0000 8502 0024 4046 do dn. 26.11.2019 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r. o godz. 12ºº.

Regulamin przetargu został podany do publicznej wiadomości w siedzibie Zarządu (tablica ogłoszeń), dostępny również w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym (pokój nr 14).

Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Członkowsko -Mieszkaniowym

(tel. 32 267 37 71)

 

 

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek  7.00 - 16.00

Wtorek          7.00 - 15.00

Środa            7.00 - 15.00

Czwartek       7.00 - 15.00

Piątek           7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

KLUB RYTM

ul. Zwycięstwa 12

tel. 32 267 80 45

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

tel. 509 449 485

ADM Warpie

tel. 509 449 485

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

KIGN

Puls Biznesu

nagroda