Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

OFERTA NA WYMIANĘ PIONÓW CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ PIONÓW KANALIZACYJNYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNOTA” 42 -500 BĘDZIN, UL. ZWYCIĘSTWA 12

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYMIANĘ PIONÓW CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJĄ ORAZ PIONÓW KANALIZACYJNYCH W BUDYNKACH PRZY
ul. rtm. W. PILECKIEGO 1  i  rtm. W. PILECKIEGO 9 W BĘDZINIE.

 

Budynek przy ul rtm. W. PILECKIEGO 1 – posiada 10 pięter

Budynek przy ul rtm. W.PILECKIEGO 9 – posiada 10 pięter

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT:

 1. Rozebranie części ścianek murowanych stanowiących zabudowę szachtów, w którym zlokalizowany jest pion - celem stworzenia dostępu dla wymienianych rur.
 2. Wymiana pionów ciepłej, zimnej wody wraz z pionem cyrkulacyjnym na PP wraz z rozpięciem – od starego pionu i ponownym podpięciem poszczególnych mieszkań do nowego pionu.
 3. Wymiana pionu 100 kanalizacyjnego na PCV z rozpięciem – od starego pionu i ponownym podpięciem poszczególnych mieszkań do nowego pionu
 4. Zamurowane wraz z otynkowaniem fragmentów ścianek (rozebranych w pkt 1.) stanowiących obudowę szachtów instalacyjnych.
 5. Roboty dodatkowe, które mogą zaistnieć podczas prowadzonych robót: demontaż wanien i muszli ustępowych, demontaż i ponowny montaż drzwiczek rewizyjnych do wodomierzy.

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W CELU WYBORU WYKONAWCY ROBÓT

 

Planowany termin rozpoczęcia robót:                        od 25.09.2019 r.

Termin wykonania zamówienia                                    do 15.12.2019 r.

 

Gwarancja na wykonane roboty                   36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na podstawie
  1. wizji na budynku,
  2. uzgodnień z Administracją osiedla „Warpie” przy ul Gen. W. Andersa 10 w Będzinie
  3. dokumentacji technicznej – dostępnej w siedzibie administracji osiedla „Warpie” przy
   Gen. W. Andersa 10 w Będzinie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - tel. 32 267 71 71
 2. Oferta winna zawierać:
  1. Kosztorys ofertowy - odrębny dla każdego z budynków,
  2. podstawy cenotwórcze - stawkę roboczogodziny wraz z kosztami pośrednimi i zyskiem oraz wskazaniem cen materiałów i sprzętu np. „Sekocenbud” – za II kw. 2019 r. – ceny minimalne, ewentualnie średnie lub maksymalne oraz wskazanie cennika np. KNR, lub inny, który będzie służył do sporządzenia wyceny powykonawczej z tytułu zrealizowanych robót.
 3. Przewiduje się, że ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym – rozliczenie kosztorysem powykonawczym
 4. Wybór oferty przez komisję przetargową jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej
 2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12, sekretariat p. nr 3.
 3. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Termin składania ofert: do 16.09.2019 r - do godz. 15 00
 5. Wyłonienie Wykonawcy robót nastąpi do 20.09 2019 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Informacje w sprawie prowadzonego postępowania oraz w sprawie przygotowania oferty można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12
- tel. (32) 267 57 58 wew. 40 lub 41 w godz. 8.00 do 15.00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie

Do pobrania szczegółowe informacje na temat przetargu...

Więcej artykułów…

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek  7.00 - 16.00

Wtorek          7.00 - 15.00

Środa            7.00 - 15.00

Czwartek       7.00 - 15.00

Piątek           7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

KLUB RYTM

ul. Zwycięstwa 12

tel. 32 267 80 45

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

tel. 509 449 485

ADM Warpie

tel. 509 449 485

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

KIGN

Puls Biznesu

nagroda