Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

Dyżury administracji

ZGŁASZANIE AWARII 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Zapytanie ofertowe

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 Projekt:

Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie

przy ulicach: Basztowa 1, Bursztynowa 3, 15, Chrobrego 3,10, Grunwaldzka 2, Mieszka I 1, 5, Partyzantów 8, 12, Paziowa 3,

Podgrodzie 1, Turniejowa 1, 4 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Numer POIiŚ: DZIAŁANIE 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego,

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego

  

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. na:

  

Kompleksową termomodernizację budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie przy ulicach: Basztowa 1, Bursztynowa 3, 15, Chrobrego 3,10, Grunwaldzka 2, Mieszka I 1, 5, Partyzantów 8, 12, Paziowa 3, Podgrodzie 1, Turniejowa 1, 4 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach.

 

1.1     Część nr I   – ul. B. Chrobrego 3,10, ul. Grunwaldzka 2.
1.2     Część nr II  – ul. Mieszka 1, 5, ul. Paziowa 3.
1.3     Część nr III – ul. Basztowa 1, ul. Turniejowa 1,4.
1.4     Część nr IV – ul. Podgrodzie 1, ul. Bursztynowa 3,15.
1.5     Część nr V  – ul. Partyzantów 8, 12.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.zip – Audyty energetyczne, dokumentacja projektowa z przedmiarami zip/PDF
  Część nr I – Audyty, projekty i przedmiary - ul. B. Chrobrego 3,10, ul. Grunwaldzka 2.
  Część nr II – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Mieszka 1, 5, ul. Paziowa 3.
  Część nr III – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Basztowa 1, ul. Turniejowa 1,4.
  Część nr IV – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Podgrodzie 1, ul. Bursztynowa 3,15.
  Część nr V – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Partyzantów 8, 12.
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf / Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf / Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx
 5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.pdf / Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.docx
 6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.pdf
 7. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA:

 1. Odpowiedź na pytania z dnia 03.11.2020r.
 2. Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego z dnia 05.11.2020r.
 3. Odpowiedź na pytania z dnia 12.11.2020r.

Więcej artykułów…

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu