Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

Dyżury administracji

ZGŁASZANIE AWARII 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Informacja administratora danych

1. Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin. Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12 42-500 Będzin, Administracja osiedla Syberka ul. Rewolucjonistów 8a 42-500 Będzin, Administracja osiedla Zamkowe ul. Chrobrego 10 42-500 Będzin, Administracja osiedla Warpie ul. Andersa 10 42-500 Będzin

2. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami, zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o własności lokali, Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych…, Kodeksu Cywilnego, Statutu Spółdzielni oraz regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Dane będą udostępniane pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej usługi związane z dostępem do danych osobowych. Mogą być udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Nie przewiduje się aby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone.

6. Uczestnikom przetargu służą prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Uczestnicy przetargu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych osoby będą o tym fakcie informowane.

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

KIGN

Puls Biznesu

nagroda