Zapytanie ofertowe

 Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 


ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą  konkurencyjności, o której mowa w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na: 

Kompleksową termomodernizację 12 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie przy ulicach: ul. B. Chrobrego 1, B. Chrobrego 7, Partyzantów 6, Gzichowskiej 11, ul. Mieszka I 8, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 5, B. Chrobrego 14, B. Chrobrego 16, Bursztynowa 7, Turniejowa 2, Partyzantów 10. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z 9 budynków usytuowanych w Będzinie przy ul. B. Chrobrego 1, B. Chrobrego 7, Mieszka I 8, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 5, B. Chrobrego 14, B. Chrobrego 16, Bursztynowa 7, Turniejowa 2,

 

1.1.     Część nr I      – ul. B. Chrobrego 14, ul. B. Chrobrego 16. 

1.2.     Część nr II     – ul. Grunwaldzka 1, 5, ul. Mieszka I 8.

1.3.     Część nr III    – ul. Turniejowa 2, ul. Bursztynowa 7.

1.4.     Część nr IV    – ul. Gzichowska 11, ul. Partyzantów 6.

1.5      Część nr V     – ul. B. Chrobrego 1, ul. B. Chrobrego 7.

1.6      Część nr VI    – ul. Partyzantów 10.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

  1. Zapytanie ofertowe 
    Sprostowanie do zapytania ofertowego - wadium
  1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Audyty energetyczne, dokumentacja projektowa z przedmiarami zip/pdf 

           Część nr I      – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Chrobrego 14, 16.

           Część nr II     – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Grunwaldzka 1, 5, ul. Mieszka I 8.

           Część nr III    – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Turniejowa 2, ul. Bursztynowa 7.

           Część nr IV    – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Gzichowska 11, ul. Partyzantów 6.

           Część nr V     – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Chrobrego 1, ul. Chrobrego 7.

           Część nr VI    – Audyty, projekty i przedmiary - ul. Partyzantów 10. 

           Projekt techniczny wymiany balustrad - wymiana balustrad w ramach remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

  1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf / Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx
  2. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf / Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx
  3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.pdf / Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.docx
  4. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.pdf
  5. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.pdf

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA: 

  1. Odpowiedź na pytania z dnia 31.08.2021r

ADM Syberka
ul. Zwycięstwa 12
tel. 32 267 37 71 wew. 15
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur całodobowy (24/7)

Dział Eksploatacji
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel./Fax  32 267 57 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 59
Dział rozliczeń wody wewn. 61
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aneta Socha 
iodo@smwspolnota.pl

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Laur Spółdzielczości

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012