Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

Dyżury administracji

ZGŁASZANIE AWARII 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Przetarg

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNOTA”

W BĘDZINIE

42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 

„Robót budowlanych polegających na ociepleniu wraz z niezbędnymi robotami remontowymi w budynku mieszkalnym
przy ul. Piłsudskiego 21 w Będzinie”.

 

Warunki, zasady wyboru oferentów, wykonania i odbioru, finansowania i gwarancji na wykonane roboty określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączonych do niniejszego ogłoszenia dokumentach.

  

 Załączniki:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  1. zał nr 1 - formularz ofertowy.docx / zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf
  2. zał nr 2 - oświadczenia.docx / zał nr 2 - oświadczenia.pdf
  3. zał nr 3 - wykaz zrealizowanych robót.docx / zał nr 3 - wykaz zrealizowanych robót.pdf
  4. zał nr 4 - wykaz osób.docx / zał nr 4 - wykaz osób.pdf
  5. zał nr 5 - wzór umowy.pdf
  6. zał nr 6 - ekspertyza.pdf
  7. zał nr 7 - projekt budowlany
  8. zał nr 8 - przedmiar robót budynek.pdf / zał nr 8 - przedmiar robót budynek.xls

 

 

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA”

W BĘDZINIE

42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12

 

      Pytania i odpowiedzi do postępowania: 

  1. Odpowiedź na pytania z dnia 25.07.2020r. (Piłsudskiego 21)
  2. Odpowiedź na pytania z dnia 03.08.2020r. (Piłsudskiego 21)

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

KIGN

Puls Biznesu

nagroda