Magazyn dla praktyków

Aktualności Będzińskie 3/2021

Symbol Polskiej Spółdzielczości 2020

Służyć mieszkańcom

Pojawienie się koronawirusa spowodowało ogromne zmiany w każdej gałęzi gospodarki – również mieszkaniowej. Jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie pracuje na pełnych obrotach, zarówno przy doglądaniu trwających inwestycji, jak i przy planowaniu kolejnych

Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie (z prawej) i wiceprezes Monika Chabińska odebrali Symbol Polskiej Spółdzielczości 2020 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”


– Oczywiście wszystko przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia, zarówno naszych pracowników, jak i mieszkańców – to jest dla nas priorytet. Jako zarządca dużych zasobów mieszkaniowych staramy się pracować z takim samym oddaniem, jak dotychczas, niezmiennie służąc pomocą naszym mieszkańcom – mówi Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

A konkretnie: zakończyło się kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące kompleksowej termomodernizacji czternastu budynków znajdujących się na osiedlu Zamkowym. Postępowanie zostało pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania przez POIiŚ 2014–2020. Rozpoczęcie robót nastąpi niebawem. Zadanie to niewątpliwie wpłynie na poprawę zarówno efektywności energetycznej budynków, jak i warunków zamieszkiwania oraz szeroko pojętej estetyki osiedla.

Pozytywnych przykładów jest więcej. Spółdzielnia sukcesywnie realizuje kolejne zadania inwestycyjne zmierzające do ocieplenia wszystkich swoich zasobów. Główne cele są proste: zmniejszyć koszty ogrzewania i emisję zanieczyszczeń z kotłów węglowych zainstalowanych w pobliskich elektrociepłowniach, poprawić komfort cieplny 
w mieszkaniach, ale też – znów: zwiększać estetykę budynków.

 

 

Zasoby spółdzielni, w których zamieszkuje blisko 1/3 mieszkańców Będzina, mają istotne znaczenie w strukturze mieszkaniowej, a ich wygląd ma istotny wpływ na wizerunek całego miasta. Mając świadomość takiego oddziaływania, zarząd spółdzielni prowadzi długofalową politykę, w ramach której realizuje prace prowadzące do polepszenia wizerunku, co bezpośrednio przekłada się także na poprawę warunków zamieszkiwania.

Na przestrzeni ostatnich lat spółdzielnia przeprowadziła szereg zadań termomodernizacyjnych na poszczególnych budynkach, wraz z naprawą i wymianą infrastruktury osiedli. Regularnie remontuje chodniki, buduje nowe miejsca postojowe, wymienia śmietniki i dokonuje wielu innych działań. Szereg zmian ma także na celu dostosowanie infrastruktury osiedla do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Spółdzielnia powstała w 1959 roku i choć nie wszystkie budynki są z tamtego okresu, to jednak w większości pochodzą z czasów, w których nie było aż takiej wrażliwości na potrzeby osób z ograniczoną zdolnością poruszania. Dziś to zarówno standard, jak i wyraz troski o każdego mieszkańca – mówi Paweł Wiśniewski.

Wszystkie te działania znalazły uznanie kapituły programu Symbol, która zdecydowała o przyznaniu SM „Wspólnota” w Będzinie tytułu Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020. W laudacji napisano: Spółdzielnia to dobry i racjonalny gospodarz, prowadzący efektywną politykę w trosce o wspólne dobro poprzez rozwiązywanie istotnych problemów mieszkańców i wytyczanie nowych kierunków działań, które przyczyniają się do poprawy warunków zamieszkiwania mieszkańców, a także obniżenia kosztów utrzymywania nieruchomości.

Źródło: https://monitorrynkowy.pl/sluzyc-mieszkancom/

Wspólnota nie tylko z nazwy

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ma w swoich zasobach prawie 7 tysięcy mieszkań. To spora część tkanki miejskiej Będzina, dlatego warto zauważyć, że jako dobry i racjonalny gospodarz prowadzi efektywną politykę w trosce o wspólne dobro

Będzin to historyczna stolica regionu dąbrowskiego, którą obecnie zamieszkuje około 60 tys. ludzi. Znaczna ich część, bo ponad 20 tys. osób, mieszka w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie, która powstała w 1959 roku. Zasoby spółdzielni to ponad 130 budynków. Rozlokowane w różnych częściach miasta tworzą poszczególne osiedla: Syberka, Zamkowe, Warpie, Gzichów, Koszelew. Tym samym budynki spółdzielni mają istotne znaczenie w strukturze mieszkaniowej a wygląd – zarówno budynków, jak i całych osiedli – w istotny sposób wpływa na wizerunek miasta.

 

 

– Mamy świadomość tego oddziaływania, dlatego prowadzimy długofalową politykę polepszania wizerunku i estetyki budynków a zarazem całych osiedli w powiązaniu z poprawą warunków zamieszkiwania. Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko mieszkańcy zasobów spółdzielni, ale wszyscy mieszkańcy miasta stanowią wspólnotę. Dbanie o jej komfort należy do naszych zadań – mówi Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

Spółdzielnia regularnie prowadzi termomodernizacje poszczególnych budynków, wraz z naprawą i wymianą infrastruktury. Remontuje chodniki, buduje miejsca postojowe, wymienia śmietniki. Dostrzega również potrzeby osób niepełnosprawnych: obniżane są krawężniki przy chodnikach, budowane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, tak, aby budynki i ich otoczenie mogły być przyjazne dla mieszkańców. Aktualnie zakończono kolejny etap termomodernizacji obejmujący dwanaście budynków, na które wsparcie finansowe zarząd spółdzielni pozyskał ze środków Unii Europejskiej.


 

– W perspektywie najbliższych lat planujemy przeprowadzić docieplenia w kolejnych czterdziestu trzech budynkach. Również w ramach tych zadań zostanie uwzględniona modernizacja i wymiana infrastruktury towarzyszącej – mówi Paweł Wiśniewski. 

 

 

Obecnie wniosek aplikacyjny do POIiŚ dla czternastu budynków został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany do dofinansowania. – Oczekujemy na zaproszenie ze strony Instytucji Wdrażającej Program do zawarcia umowy o dofinansowanie tego zadania. Po jej podpisaniu będziemy mogli wszcząć postępowania przetargowe. Dodatkowo jeszcze w tym roku planujemy złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE dla kolejnych czternastu najbardziej energochłonnych budynków w naszych zasobach – wyjaśnia Paweł Wiśniewski. 

Pozostałe do docieplenia budynki mamy zamiar objąć dofinansowaniem ze strony WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytem z premią termomodernizacyjną z BGK. Zadania te wpłyną zarówno na poprawę efektywności energetycznej budynków, jak i poprawę warunków zamieszkiwania a także na wzrost estetyki szeroko pojętej tkanki miejskiej Będzina.

Ale to nie wszystko, w ubiegłym roku spółdzielnia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla podmiotów zewnętrznych uzyskała zysk w wysokości przekraczającej 1 mln zł. Zysk ten w całości został przekazany na pomniejszenie kosztów eksploatacji mieszkań dla członków spółdzielni. A to przełożyło się na utrzymanie w odpowiednich ryzach poziomu opłat czynszowych, pomimo wzrostu kosztów utrzymania budynków.

Doceniają to mieszkańcy i widzą także zewnętrzne gremia ekspertów. SM „Wspólnota” to solidny kandydat do tytułu Symbolu Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020.

 

Źródło: https://monitorrynkowy.pl/wspolnota-nie-tylko-z-nazwy/

ADM Syberka
ul. Rewolucjonistów 8a
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60
ADM Zamkowe
ul. Chrobrego 10
tel. 32 267 74 51
ADM Warpie
ul. Andersa 10
tel. 32 267 71 71

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

Pogotowie awaryjne SM "Wspólnota"

Dyżur w godzinach popołudniowych
i nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka
tel. 32 267 56 58
tel. 32 761 33 60 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"
42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58
Fax  32 267 54 58
biuro@smwspolnota.pl

Dział Czynszów wewn. 59
Dział rozliczeń wody wewn. 61
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40
Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

Inspektor Ochrony danych Osobowych
Aneta Socha 
iodo@smwspolnota.pl

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Laur Spółdzielczości

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu

CWB 2011

CWB 2012