piątek 25 Maj 2018

Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie w oparciu o § 70 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni podaje do wiadomości porządek obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia członków SM „Wspólnota” w Będzinie, które odbędą się w dniach:

 

 

I część - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Syberka” zamieszkujących przy

ul. Rewolucjonistów 4,6,1,1a,3,9,11,13,15,10,12,14,16, ul. Daszyńskiego 1,2,3,4,5,7,2a,

ul. Narutowicza 1,3,2,6,8,

- 05.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie (z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

II część - - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Syberka” zamieszkujących przy

ul. Skalskiego 3,5,7,9,10, ul. Piłsudskiego 21, ul. Kasprzaka 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

- 06.06.2018 r. godz. 1600 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

III część - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Syberka” zamieszkujących przy

ul. Bilika 2,3,4,5,7,9,11, ul. Śmigielskiego 1,1a,5,7, 7b,7c, 9, 9a, 9b, 13,

ul. Powstańców Śląskich 3,9

- 07.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

IV część - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Warpie-Ksawera” zamieszkujących

przy ul. Andersa 6,8,10, Pileckiego 1,3,5,7,9,15,17, Kolejowa 14,16

- 12.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

V część - - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Warpie-Ksawera” zamieszkujących

przy ul. Przyjaźni 8,10,12, Kielecka 1,2,3,4,5,6,7, Kolejowa 18

- 13.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

VI część - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Warpie-Ksawera” zamieszkujących

przy ul. Andersa 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29, Kolejowa 24

- 14.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

VII część - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Zamkowe-Gzichów” zamieszkujących przy ul. Basztowa 1,2, Turniejowa 1,2,3,4, Bursztynowa 1,2,3,4,5,11,13,15,7,9, Podgrodzie 1, Rycerska 1, 2, Jagiełły 1,2,3,4,6, Królowej Jadwigi 1

- 20.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

VIII część - Walnego Zgromadzenia Członków Os. „Zamkowe-Gzichów” zamieszkujących przy ul. Partyzantów 2,4,6,8,10,12,14,16, Gzichowska 11, Grunwaldzka 1,2,3,4,5,7, Chrobrego 1,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18, Mieszka I-go 1,2,3,4,5,6,8,

Paziowa 1,3 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub garażu, członków posiadających prawo odrębnej własności lokalu użytkowego lub garażu

- 21.06.2018 r. godz. 16 00 lokalu użytkowym przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

(z tyłu Banku Spółdzielczego).

 

 

 

Ze sprawozdaniami, projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad można się zapoznać od dnia 22.05.2018 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie ul. Zwycięstwa 12 pok. nr 8 w godz. od 1000 do 1200.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego – podjęcie uchwały.

 3. Wybór pozostałych członków Prezydium – podjęcie uchwał.

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

 5. Wybór komisji uchwał i wniosków – podjęcie uchwały.

 6. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia – przez komisję mandatowo-skrutacyjną.

 7. Odczytanie porządku obrad.

 8. Informacja o przebiegu procesu termomodernizacji budynków.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni (Art. 5 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15.12.2000 r.)

 13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.

 14. Zmiany do Statutu – podjecie uchwał.

 15. Podjęcie uchwał o zbyciu nieruchomości.

 16. Dyskusja.

 17. Zamknięcie obrad.

 Uzupełniony porządek obrad

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 83 pkt. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Członek zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo w sekretariacie Zarządu Spółdzielni lub administracji budynków najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Podpis na dokumencie pełnomocnictwa członka jest składany w obecności umocowanego pracownika Spółdzielni lub notarialnie poświadczony.

Wzór pełnomocnictwa umieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie oraz pełnomocnicy członków, którzy zechcą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać dowód osobisty.

I część Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 05.06.2018 r.

 

Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

 

Główne Menu

 

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek  7.00 - 16.00

Wtorek          7.00 - 15.00

Środa            7.00 - 15.00

Czwartek       7.00 - 15.00

Piątek           7.00 - 14.00


Dyżur Zarządu w sprawie wniosków i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00


Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 15.00 – 16.00

 

ubezpieczenie

Statystyka

Odsłon artykułów:
339010

Kontakt

Zarząd SM WSPÓLNOTA

ul. Zwycięstwa 12

tel 32 267 57 58

fax 32 267 54 58

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

w sprawach technicznych: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

 

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

 

KLUB RYTM

ul. Zwycięstwa 12

tel. 32 267 80 45

 

 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

 

Dyżur w godzinach popołudniowych

 

ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

ADM Zamkowe

tel. 509 449 485

 

ADM Warpie

tel. 509 449 485