Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie gazowe  32 267 73 64

Pogotowie energetyczne  32 267 66 29

Pogotowie wodno – kanalizacyjne   

32 267 60 06

Straż miejska  32 710 46 90

Dyżur Zarządu w sprawie wniosków

i interwencji mieszkańców

Poniedziałek 14.00 – 16.00

Dyżur Rady Nadzorczej

Pierwszy poniedziałek miesiąca 

15.00 – 16.00

 

ZARZĄD SM "WSPÓLNOTA"

42-500 Będzin , ul. Zwycięstwa 12

TELEFONY 

Sekretariat:

Tel. 32 267 57 58

Fax  32 267 54 58

biuro@smwspolnota.pl


Dział Czynszów wewn. 59

Dział rozliczeń wody wewn. 61

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wewn. 40

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy wewn. 44

 

Inspektor Ochrony danych Osobowych

Jolanta Golicka

iodo@smwspolnota.pl

 

Dyżury administracji

ZGŁASZANIE AWARII 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Termomodernizacja

W związku z pytaniami kierowanymi przez mieszkańców w sprawie procesu termomodernizacji budynków wyjaśniamy, że przewidywany zakres prac jest następujący: 
- ocieplenie ścian budynku oraz ścian fundamentowych styropianem, docieplenie ścian balkonowych oraz remont i docieplenie płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad i murków bocznych, 
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich w budynku wraz z parapetami okiennymi - tak wykonane ocieplenie zostanie przykryte tynkiem silikonowym i pomalowane, 
- wymiana okien w kondygnacji przyziemia wraz z drzwiami wejściowymi do budynków (jeżeli nie zostały wcześniej wymienione) oraz wykonanie docieplenia drzwi garażowych lub stropów w budynkach, gdzie znajdują się wbudowane garaże. 
- ocieplenie powierzchni całego dachu oraz, jak w przypadku os. Zamkowe, całkowita wymiana eternitu i przebudowa części drewnianej konstrukcji dachu,
- dostosowanie instalacji grzewczej do wykonanego ocieplenia poprzez korektę nastaw zaworów termostatycznych, stabilizatorów ciśnień oraz uzupełnienie izolacji termicznej instalacji,
Aby przystąpić do termomodernizacji budynku należy opracować i zgromadzić określone dokumenty. Podstawowym dokumentem jest „Audyt energetyczny budynku”. Dokument ten jest opracowaniem określającym zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Na podstawie audytu, opracowany zostanie projekt techniczny i kosztorys inwestorski, który będzie podstawą do przeprowadzenia przetargu na zadanie inwestycyjne.
Koszt całkowity termomodernizacji budynku będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu oraz uwzględnieniu dodatkowych zwolnień bądź umorzeń np. z tytułu likwidacji azbestu itp.


Efektem powyższej modernizacji będzie znaczne ograniczenie zużycia ciepła a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania. Ponieważ zakres robót jest szeroki i kosztowny (liczony w setkach tys. zł.), konieczne więc będzie zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW,  -  nie będzie to kredyt pod hipotekę.

Zaciągnięty kredyt nie obciąża hipoteki Państwa mieszkania ani budynku. Kredyt spłacany jest funduszem remontowym.

Sposób spłaty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego został szczegółowo opisany w piśmie informacyjnym do przesłanej ankiety. 

W obliczu mających następować kolejnych podwyżek cen ciepła proponujemy rozważyć powyższe.

 

 

 

Godziny pracy

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 - 16.00

Wtorek              7.00 - 15.00

Środa                7.00 - 15.00

Czwartek           7.00 - 15.00

Piątek                7.00 - 14.00

Administracje

 ADM Syberka

ul. Rewolucjonistów 8a

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

ADM Zamkowe

ul. Chrobrego 10

tel. 32 267 74 51

ADM Warpie

ul. Andersa 10

tel. 32 267 71 71

 

Dyżur w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

Dyżur w godzinach popołudniowych

 ADM Syberka

tel. 32 267 56 58

tel. 32 761 33 60

 

KRD

materiały dotyczące gospodarowania odpadami

Ubezpieczenie

nagroda

KIGN

Symbol 2020

Puls Biznesu