Poprawki członka spółdzielni do projektów uchwał.
Pobierz
Projekty uchwał członkowskich.
Pobierz
Walne Zgromadzenie 2024r. – materiały do wglądu
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2023r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2022r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2021r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2020r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2018r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2016r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2015r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2014r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2013r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2012r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2011r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2010r.
Pobierz
Protokół z lustracji 2018r. – 2020r.
Pobierz
Skip to content