Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12

Realizuje Projekty

I. Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” usytuowanych w Będzinie przy ulicach: Basztowa 1, Bursztynowa 3, 15, Chrobrego 3, 10, Grunwaldzka 2, Mieszka I 1, 5, Partyzantów 8, 12, Paziowa 3, Podgrodzie 1, Turniejowa 1, 4

POIS.01.07.01-00-0063/19

II. Kompleksową termomodernizację 8 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie przy ulicach: ul. Mieszka I 8, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 5, B. Chrobrego 14, B. Chrobrego 16, Bursztynowa 7, Turniejowa 2, Partyzantów 10. 

POIS.01.07.01-00-0021/20

III. Kompleksową termomodernizację 4 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie przy ulicach: ul. B. Chrobrego 1, B. Chrobrego 7, Partyzantów 6, Gzichowska 11. 

POIS.01.07.01-00-0022/20

IV. Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 9 budynków usytuowanych w Będzinie przy ul. B. Chrobrego 1, B. Chrobrego 7, Mieszka I 8, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 5, B. Chrobrego 14, B. Chrobrego 16, Bursztynowa 7, Turniejowa 2,

UDA-RPSL.05.02.01-24-0B7C/20-00

V. Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ulicach: ul. Rewolucjonistów 4, Rewolucjonistów 6, Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 7, Narutowicza 6, Kolejowej 18, Rtm. Pileckiego 5-7-9.

POIS.01.07.01-00-0005/21

Opis projektu:
Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ.

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Skip to content