Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnianiem serwisu internetowego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 12, 42500 Będzin (dalej zwana Administratorem, Spółdzielnią).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • korespondencyjnie, pod powyższym adresem Spółdzielni,
 • korzystając z poczty elektronicznej -biuro@smwspolnota.pl
 • telefonicznie -32 267 57 58

Inspektor ochrony danych

Spółdzielnia wyznaczyła inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iodo@smwspolnota.pl
 • listownie na adres Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ul. Zwycięstwa 12, 42500 Będzin.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Cele przetwarzania danych w serwisie internetowym Administratora działającym w domenie smwspolnota.pl

 • udostępnienia stron internetowych serwisu – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności działania serwisu – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • w przypadku zbierania zgody na przetwarzanie danych lub zgody na zapisywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji (w szczególności cookies) zapisanych w pamięci urządzenia końcowego – dane o wyrażeniu zgody będą przetwarzane w celu wykazania zgodnego z prawem przetwarzania danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Dodatkowe informacje o celach i podstawach przetwarzania danych przetwarzanych z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii, znajdziecie Państwo w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu.

Dane osób korzystających z podstrony Serwisu „Dla Członków” będą przetwarzane w celu utworzenia oraz utrzymywania konta użytkownika podstrony Serwisu, na której Spółdzielnia udostępnia dokumenty, zgodnie obowiązkiem prawnym spoczywającym na Spółdzielni wynikającym z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Jakie przysługują Państwu prawa

Osobom, których dane przetwarzamy w związku z udostępnieniem stron internetowych serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia.

W przypadku użytkowników serwisu nie jesteśmy w stanie, w oparciu o posiadane dane, zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. W takim przypadku, w celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, zobowiązani Państwo będą dostarczyć nam dodatkowe informacje pozwalające na Państwa identyfikację (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystali Państwo z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 1. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda, może ona być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zależny od celów przetwarzania:

 1. Informacje związane z udostępnianiem Serwisu, takie jak adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa będą przechowywane przez okres jednego roku,
 2. dane, których podstawą jest wyrażona zgoda będą przetwarzane do momentu wycofania zgody,
 3. dane osób korzystających z podstrony Serwisu „Dla Członków” przetwarzane przez czas niezbędny do utrzymywania konta użytkownika tej podstrony Serwisu (nie dłużej niż przez czas posiadania statusu członka Spółdzielni),
 4. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 5. dane przetwarzane z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia pliku cookie – szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu.
 6. okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia Państwa sprzeciwu albo wycofania przez Państwa zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Państwa skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.

Kto będzie miał dostęp do Państwa danych

Strony Serwisu zawierają łącza do witryn należących do innych podmiotów. Spółdzielnia stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności, nie odpowiada jednak za treść witryn do niej nienależących ani za stosowane przez nie standardy ochrony prywatności.

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich udostępniania wynika z przepisów prawa, lub podmioty te wykażą wystarczający interes w otrzymaniu danych.

Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

Cloudflare

W związku z korzystaniem z serwisu CDN działającego pod adresem https://cdnjs.cloudflare.com, Cloudflare, Inc., located at 101 Townsend St., San Francisco, California 94107 przetwarza dane w imieniu Spółdzielni, zgodnie z https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa/

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.cloudflare.com/website-terms/

Google (usługi Google Analytics, Google Tag Manager)

Serwis korzystaj z usług Google Analytics, Google Tag Manager stworzonych i udostępnianych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej zwaną Google).

Google wykorzystuje informacje zebrane przez te usługi do oceny korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej oraz dostarczania informacji na temat ruchu na naszych stronach internetowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/terms oraz https://policies.google.com/.

Wykorzystujemy powyższe usługi w celu analizy danych zebranych poprzez funkcje reklamowe Google, wyłącznie w celach statystycznych. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia tych ustawień za pomocą Menedżera preferencji reklam dostępnego pod adresem https://adssettings.google.pl/.

Dodatkowe informacje o zasadach współpracy Google i Spółdzielni w przypadku powyższych usług dostępne są pod adresem https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Powyższe usługi wykorzystują cookies i podobne technologie zgodnie z informacją w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika strony internetowej, który służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, co następnie umożliwia sporządzenie stosowanych zestawień.

Cookies i podobne technologie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt użytkownika strony internetowej na danej stronie. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, mogą być przesyłane do Google w USA. Google może ujawniać te dane podmiotom trzecim.

Użytkownik Serwisu może zapobiec zbieraniu danych generowanych przez powyższe usługi. W tym musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje systemy Google za pomocą technologii JavaScript, że nie należy przesyłać żadnych danych i informacji o wizytach na stronach internetowych do usług Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za udzielenie sprzeciwu odnośnie zbierania danych.

Google (Google Maps)

W celu wyświetlenia mapy, Serwis korzysta z usługi Google Maps udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej zwaną Google).

W związku z korzystaniem z tej usługi, dane użytkownika Serwisu, w szczególności adres IP, przekazywanie są na serwery Google i mogą być przekazywane do Google w USA. Google może ujawniać te dane podmiotom trzecim. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://policies.google.com/privacy

AZ.pl Sp. z o.o.

Serwis utrzymywany (hostowany) jest w imieniu Spółdzielni przez AZ.pl Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70653 Szczecin.

Dobrowolność podania danych

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić realizację celu przetwarzania dla którego są zbierane, w szczególności korzystanie ze stron serwisu.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Polityka Cookies – wykorzystywanie Cookies oraz podobnych technologii

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem cookies lub podobnych technologii (w szczególności IndexedDB, Web Storage, Local Storage) na stronach Serwisu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin.
 2. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o ich użytkownikach za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zapisywaniem informacji oraz dostępem do informacji zapisanej w urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu (komputer, smartfon, itd.).
 3. Informacje zapisywane w urządzeniu końcowym wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji użytkownika Serwisu, utrzymania sesji użytkownika Serwisu, gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika Serwisu oraz jego wizycie służących do zapewnienia bezpieczeństwa, oraz analizy wizyt na stronach Serwisu i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi o użytkownikach Serwisu i nie służą też do ich identyfikacji za wyjątkiem przypadków gdy zostało to wyraźnie wskazane (np. w przypadku logowania użytkownika, komunikacji za pośrednictwem formularzy).
 5. Użytkownik Serwisu ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zapisane już cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Informacje te znajdziesz w szczególności na poniższych stronach:
 1. Serwis wykorzystuje następujące kategorie cookies:
 • Niezbędne cookies – zapewniają Serwisu, jego podstawowe funkcje, bezpieczeństwo i dostępność. Użytkownik Serwisu może je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na działanie Serwisu.
 • Analityczne i reklamowe Cookies – pomagają nam ulepszyć nasz Serwis poprzez zbieranie i wykorzystywanie informacji o tym, jak z nich korzysta użytkownik.
Skip to content