Regulamin Organizacyjny SM „Wspólnota” w Będzinie
Pobierz
Regulamin zasad, form i trybów udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie
Pobierz
Regulamin użytkowania identyfikatorów lub legitymacji przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie
Pobierz
Aneks nr 1 do regulaminu prowadzenia windykacji, postępowania windykacyjnego oraz odpowiedzialności pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie za każdy element procesu windykacji z dnia 22.02.2021r.
Pobierz
Regulamin prowadzenia windykacji, postępowania windykacyjnego oraz odpowiedzialności pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie za każdy element procesu windykacji.
Pobierz
Regulamin zasad udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”.
Pobierz
Aneks nr 2 do regulaminu rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków dla lokali w budynkach SM „WSPÓLNOTA”, w których do odczytu i rozliczeń zostały zainstalowane wodomierze z odczytem radiowym.
Pobierz
Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków dla lokali w budynkach SM „WSPÓLNOTA”, w których do odczytu i rozliczeń zostały zainstalowane wodomierze z odczytem radiowym.
Pobierz
Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków dla lokali w budynkach SM „WSPÓLNOTA”, w których do odczytu i rozliczeń zostały zainstalowane wodomierze z odczytem radiowym.
Pobierz
Regulamin rozliczania kosztów i opłat za ciepło.
Pobierz
Regulamin w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.
Pobierz
Regulamin podziału pożytku i innych przychodów pochodzących z części wspólnych nieruchomości i z własnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.
Pobierz
Regulamin porządku domowego i współżycia społecznego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”.
Pobierz
Aneks nr 1 do „Regulaminu porządku domowego współżycia społecznego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.
Pobierz
Aneks do regulaminu podziału obowiązków …
Pobierz
Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.
Pobierz
Regulamin dot. zasad prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach.
Pobierz
Aneks do regulaminu zasad montażu …
Pobierz
Skip to content