Poprawki członka spółdzielni do projektów uchwał.
Pobierz
Projekty uchwał członkowskich.
Pobierz
Walne Zgromadzenie 2024r. – materiały do wglądu
Pobierz
Regulamin Organizacyjny SM „Wspólnota” w Będzinie
Pobierz
Regulamin zasad, form i trybów udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie
Pobierz
Regulamin użytkowania identyfikatorów lub legitymacji przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie
Pobierz
Aneks nr 1 do regulaminu prowadzenia windykacji, postępowania windykacyjnego oraz odpowiedzialności pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie za każdy element procesu windykacji z dnia 22.02.2021r.
Pobierz
Regulamin prowadzenia windykacji, postępowania windykacyjnego oraz odpowiedzialności pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA” w Będzinie za każdy element procesu windykacji.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2023r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2022r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2021r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2020r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2019r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2018r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2017r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2016r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2015r.
Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2014r.
Pobierz
Skip to content